Professor: - Gass er lønnsomt for samfunnet

Ilandføring av gass kan være mer lønnsomt i et offentlig perspektiv, enn det som kommer fram i oljeselskapenes regnestykker, sa professor Arild Hervik på Ormen Lange-konferansen i Molde tirsdag.