Tomtekjøp spikres mandag

Mandag signeres den endelige avtalen om kjøp av Rosenberg-tomta.Aker Kværner har ansvaret for eventuelle opprenskningskrav.