80 må gå i Baker Hughes Inteq

80 ansatte mister jobben i Baker Hughes Inteq. 50 av disse jobber offshore, resten på hovedkontoret i Stavanger.