Betinget ja til sparebank-AS

Sparebankforeningen støtter Gjensidige NORs bestrebelser for å bli aksjeselskap. Dermed vil Stortinget etter alt å dømme følge opp.