Flere studielån blir inkassosak

Antallet inkassosaker i Statens lånekasse for utdanning økte fra 43.100 i 1999 til 45.100 i fjor. Nå har Lånekassen satt i gang tiltak for å redusere antall inkassosaker.