Skepsis på Stortinget

NVEs ønske om tilnærmet full utbygging i Sauda og Suldal vil møte motbør på Stortinget.