514 uhell rapportert fra sokkelen

Den negative sikkerhetstrenden i oljå fortsatte ut året i 2000, og OD fikk rapportert inn hele 514 uønskede hendelser.