Vigdis-feltet utvides

På årets siste statsråd godkjente regjeringen en utvidelse av Vigdis-feltet. Dermed rakk den avtroppende operatøren Norsk Hydro å få 2,67 milliarders-prosjektet godkjent før Statoil overtar ansvaret for Vigdis-feltet og de andre Hydro-opererte feltene i Tampen-området.