Raser over fangstforbud på torsk

EU-fiskere som lever av torskefiske i Nordsjøen, går dystre år i møte. Om tiltakene hjelper torskebestanden, gjenstår å se.