Gjennombrudd for Barentshavet

Statoils olje— og gassfunn i Nordkappbassenget er det definitive gjennombruddet for Barentshavet.