Tou skal slaktes fullstendig

Situasjonen for Tou Bryggeri blir stadig mer dramatisk. Nåpresenterer styringsgruppen et regulært slakte-forslag.