- Sluttvederlagene er ikke gode nok

Utrolig: — Jeg fatter ikke hva direktør Jan Bodd mener når han sier at sluttpakkene er gode. Tvert imot så vet jeg positivt at vederlagene var bedre for unge medarbeidere den gang det var nedskjæringen for Coca-Cola, sier Inge Rønneberg til Aftenbladet.