Dragados har lang internasjonal erfaring

Dragados Offshore har hatt oppdrag for internasjonale oljeselskaper i 30 år. Den første jobben som ble utført av Dragados-verkstedet i Cadiz, var for Phillips Petroleum på Ekofisk.