Folkelig oljehistorie lanseres i dag

Oljeeventyret startet ikke som en tilfeldighet. Dristig tenkning, tro på det ukjente og hardt arbeid lå bak. I dag lanseres boken «Norges oljehistorie».