Grieg Seafood vil kjempe for oppdrettsanlegget

Grieg Seafood slipper trolig en rask stengning av Øksna Bruk. Fiskeridirektoratet vil vurdere en avviklingsfrist.