Pilene peker oppover

Norge har aldri hatt så mange konkurser som i 2003. Men utviklingen på slutten av året gjør at 2004 ser lysere ut.