Døve skal lære engelsk

For første gang i verden er det laget egne lærebøker for døve barnsom skal lære et fremmed tegnspråk.