Flytterush til ny høgskole

Nærmere 1000 heltidsstudenter strømmer snart inn i den flunkende nye høg— skolen i østre bydel.