Godtar de høye strømprisene

Regjeringen satser på markedskreftene og griper ikke inn mot høye strømpriser.