Etterspill for «Green Ålesund»

HAUGESUND: Nomadic Shipping i Bergen risikerer søksmål fra Statens forurensningstilsyn etter "Green Ålesund"-forliset. Dersom sjøfartsinspektør Cato Borch konkluderer med at kapteinen på skipet handlet grovt uaktsomt, kommer SFT til å anmelde rederiet og kreve tilbake 80 millioner kroner de har brukt på forliset, melder NRK.