Industrien mangler fagfolk

Tilgang på fagfolk er en av de trangeste flaskehalsene for enekspansiv rogalandsindustri, ifølge en statlig rundspørring. -Rogaland har heldigvis landets mest fleksible arbeidsmarked, sierNHO-direktør Bjørn M. Stangeland.