God grunn til gebyrøkning i bankene

Voksende utlånstap og lavere rentenivå tvinger norske banker til å heve gebyrene på elektroniske tjenester.