Svaboe ned fra toppen

Sjur Svaboe må for første gang siden 80-tallet se seg slått på formuestoppen.