Satser 160 millioner mot oljeholdig vann

KØBENHAVN: — Oljeindustrien tar de mulige miljøtruslene fra oljeholdig prosessvann alvorlig, hevder oljeindustrien.