Statoil operatør i Iran

Statoil og det iranske selskapet Petropars har inngått en avtale som gir Statoil en andel på opp til 40 prosent samt operatørskap for sokkeldelen av utbyggingen av fasene seks, sju og åtte i gassprosjektet South Pars i Den persiske gulf.