Økonomisk går det på stumpene løs for Luftfartsverket

Økonomisk går det på stumpene løs for Luftfartsverket. Sikkerheten går foran alt annet, og da blir det så som så med midler til vedlikehold og nybygg på flyplasser.