- Vi nådde ikke fram

— Vi konstaterer at vi ikke nådde fram med vårt syn i Stavanger Tingrett, sier konsernsjef i Smedvig asa Kjell E. Jacobsen.