Bustadprisane stig igjen

Bustadprisane stig meir i Rogaland enn gjennomsnittet. Auken i Rogaland er på fire til sju prosent.