Forskere uenige om oljeskatten

Oljeskatten må senkes for nye felt, mener professor. Ingen faglige argumenter for det, mener forsker.