BP vil til Barentshavet, andre venter

BP er blitt mer positiv til Barentshavet, mens de andre internasjonale oljeselskapene fortsatt er avventende.