Ny sjef i Postbanken

Torstein Øygarden overtok som leder av Postbanken fra 11. desember. Han kommer fra stillingen som leder av nettbanker og telefonbanker i personmarked i DnB. Leif Magne Andersen, som har vært bankens sjef siden juni 2002, går over i ny stilling i Postbanken.