Næringslivet ser på tvers av kommunegrenser

Nord-Jæren har utnemt seg til framtidig europeisk energihovudstad. Realistisk, meiner varaordførar Bjørg Tysdal Moe i Stavanger. Med atterhald.