Kværner skylder 9,5 milliarder

Den siste gjennomgangen av Kværners regnskaper viser at konsernet har en brutto gjeld på 9,5 milliarder kroner.