Intern uenighet i Snøhvit-lisensen

TotalFinaElf og Norsk Hydro nektet å skrive under på planen forutbygging av Snøhvit-feltet i Barentshavet, som ble sendt tilmyndighetene tirsdag.