Høy aktivitet på Orstad

Orstad er i siget. Bedrifter kommer flyttende fra Stavanger. Øksnevad Næringspark skal utvides, og ny boligbygging skyter fart.