Naturviterne inntar storbyene

Fagforeningen Naturviterne vil skape blest om sin rolle i samfunnet for å øke rekrutteringen.