Derfor er det store forskjeller mellom kommunene

Slik forklarer professor Åge Johnsen ved Høgskolen i Oslo de store forskjellene i Kommune-Norge: