Bedre enn ventet for detaljhandelen i USA

En betydelig vekst i nybilsalget bidro sterkt til at detaljhandelen i USA økte mer enn ventet i oktober. Salget av andre produkter enn biler økte langt mindre.