Flere mister stipend på grunn av høy formue

35.400 studenter fikk gjort om hele eller deler av stipendet sitt til lån i fjor. Grunnen er at de hadde for høy inntekt, formue eller trygd.