Anmerkninger hos 25 av 26 eiendomsmeklere

Finanstilsynet har gitt anmerkninger til 25 av totalt 26 eiendomsmeklere som ble plukket ut til tilsyn i løpet av første halvår.