Godt bidrag å sette ned renten

Rentenedsettelsen og de tiltakene regjeringen fremmet i januar, er et betydelig bidrag til å motvirke de negative følgene av finanskrisen for norsk økonomi, mener finansminister Kristin Halvorsen (SV).