Velferdsyrker viktigst for folk

Når folk flest blir bedt om å peke på hvem som utfører de viktigste oppgavene i samfunnet, er det helsearbeidere, lærere og politifolk som peker seg ut.