• Str�mdahl Monica/Aftenposten

Anmeldt for svindel av 86 millioner

604 personer anmeldt for trygdebedrageri.