Nordmenn er verdens mest trygdede

Nordmenn er på syke— og uføretoppen på verdensbasis. Nesten 30 prosent av befolkningen mottar trygdeytelser. Ingen land i verden har en større del av befolkningen på uføretrygd.