• Advokat Geir Jøsendal mener politiets troverdighet i etterforskningen av innsidesaken er sterkt svekket etter at internnotatet om at politiet har prestisje knyttet til sakens utfall ble kjent i går.

Krever vurdering av politiets habilitet

Advokat Geir Jøsendal ber Stavanger tingrett og Statsadvokaten i Rogaland vurdere om politiet har vært inhabile i etterforskningen av innsidesaken mot Fred A. Ingebrigtsen og de seks andre tiltalte.