• Kristian Jacobsen

Finanskrisen hjelper Stavanger-bedrift

Finanskrisen gjør det lettere for Profitek Stavanger AS å skaffe god arbeidskraft.