Fagforeningsledere føler seg lurt: Ingen ny industrikraft