• Hans E. H. Jacobsen

Bøndene får trolig 1,9 milliarder