Priskollaps for Ormen Lange

Gasstradere frykter at markedet i Storbritannia oversvømmes når produksjonen fra Ormen Lange-feltet starter om få uker og har sendt prisene i bratt utforbakke.