• Ove Heimsvik

Vil stoppe million-utbetaling

Styrelederen i Øglænd Feriehjem og Personalforening vil stoppe en utbetaling på fire millioner kroner til medlemmene. Nå krever hun ekstraordinært årsmøte.